LinneÅket startintervall

För de yngsta klasserna erbjuder vi de som anmält sig och så önskar att istället genomföra ett LinneÅk utan tidtagning och fri starttid. Alla fullföljande erhåller medalj vid målgång. Avgift 100 kr/deltagare. Du kan genomföra ditt åk mellan kl 12.30 och 14.00 söndagen den 28 februari. För att inte alla ska komma samtidigt rekommenderar vi att ni kommer till start enligt fölande:

H/D 9-10 mellan klockan 12.30 och 12.45

H/D 8-9 mellan klockan 12.50 och 13.05

H/D 0-6 efter klockan 13.10

Vi vill inte att föräldrar går/följer barnen i spåret.