Värdegrund

Värdegrund är vår förenings gemensamt formulerade värderingar.

 • Varje enskild medlem skall känna sig sedd och bekräftad.
 • Att alltid bemöta barn och ungdomar, aktiva, ledare, funktionärer, föräldrar och alla andra vi möter med respekt och värdighet. Vi bryr oss om varandra.
 • Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, ska känna sig trygga och välkomna i vår förening.
 • Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser, god etik och moral. Att verka mot fusk, doping, mobbning, trakasserier och våld såväl i som utanför vår klubbstuga.
 • Skydda vårt gemensamma varumärke Hestra IF.
 • Vår hemsida får aldrig användas till att publicera text eller bild för personlig vinning eller till att publicera text eller bild med kränkande innehåll.
 • Vårt medlemsregister och gruppregister får aldrig användas till personlig vinning eller till att distribuera material med kränkande innehåll.
 • Vår ordförande i Hestra IF eller av styrelsen utsedd person är alltid kontaktperson för media vid utsatta situationer och vid kristillfällen.
 • Alla regler, rutiner, policy och handlingsplaner i Säker och Trygg Förening skall följas.
 • Alla ska efter förmåga bidra till ordning i och kring stugan.
 • Aktivt arbeta för att följa vår miljöpolicy.

 

 

Rulla till toppen