Hestras skidultra

Välkommen till en av vinterns häftigaste tävlingar!

Nu finns ett PM för tävlingen, läs det noga och var medveten om att det kan uppdateras fram till tävlingsdagen. PM:et hittar du här:

Plats: Hestrastugan utanför Borås.

Starttid: Lör 5 feb 2021 kl 09.00 för samtliga klasser.

Distanser: 24, 12 respektive 6 timmar. Det finns möjlighet att åka själv eller i stafettlag med 2-6 personer på alla distanserna (disponera fritt hur länge nu åker och hur ofta ni byter åkare).

Åkteknik: Klassiskt

Skidbyte: Ett valfritt antal skidbyten är tillåtet.

Bana: En variant av Hestra IFs flacka konstsnöspår, med en stigning på ca 15 meter per varv á ca 1,5 km (Stifa ca 10).

Anmälan: På RaceID. Länk till anmälan: Hestras skidultra (raceid.com). Sista ordinarie anmälningsdag 30 januari, därefter kan anmälan göras i mån av plats till en förhöjd anmälningsavgiftmed 300 kr.

Försäkring: Det går att teckna Startklar avbeställnings- och olycksfallsförsäkring. Startklar gäller 1 år för anmälan till alla lopp och återbetalar anmälningsavgiften i händelse av sjukdom, skada etc. I Startklar ingår också en olycksfallsförsäkring under loppet och vid resa till/från. Läs mer och teckna här.

Energi: Det serveras sportdryck och vatten samt varm (vid vissa tider) och kall mat.

Kontakt: Toivo Pentonen, toivo.pentonen@telia.com, ‭0768-24 33 56‬