Klubbartiklar

Hestra IF erbjuder flera klubbartiklar. Föreningen önskar att du använder klubbartiklar med Hestras logga på vid aktiviteter. Vid tävlingar ska du som representerar Hestra IF bära kläderna som föreningen erbjuder.

Föreningen erbjuder tävlingskläder inom orientering och skidor samt vissa profilkläder vid representation av föreningen.

Följande klubbartiklar erbjuds av föreningen

Orienteringskläder
Skidkläder från Swix. Prislista skidkläder: skidklader
Vissa profilkläder

Beställning 

Beställning av de olika artiklarna går till på lite olika sätt. För orienterings- och skidkläder görs beställningar vid ett par tillfällen per år.

Information om hur och när detta sker mejlas ut till alla medlemmar samt läggs som nyhet på hemsidan när det är aktuellt.

Kontakta kansliet om du har frågor kring detta.

Kontakt

Orientering, profilkläder: Sina Seipel 072-262 29 30

Skidor, Carlstein: Toivo Pentonen 076-824 33 56