Skriva på hemsidan

1. Börja skriva

Kul att du vill vara med och hålla Hestra IF:s hemsida uppdaterad. Tänk på att detta är Hestras ansikte utåt så använd ett naturligt, lättläst och vårdat språk och använd gärna bilder. Nedan finns några steg för hur man går tillväga för att skriva.

Tänk på att läsa detta dokument innan du börjar skriva. Även om en del inte berör det du tänker ändra så är det bra att känna till alla delar av administrationssidan.
Har du frågor efter det eller för att få inloggningsuppgifter kan du kontakta kansliet eller Daniel Åkerberg. För att skriva på hemsidan loggar du in på http://hestraif.se/wp-admin.

2. Olika texter

Det finns två olika huvudtyper av text som skrivs på hemsidan. I första hand är det nyheter, inlägg. Detta är kategoriserade nyheter som dels kommer att visas i en förkortad och oformaterad form på startsidan och under respektive kategoris huvudsida. T.ex. hamnar den på både skidsidan och startsidan om man väljer “skidor” som kategori. Nyheten visas i fullt format när man klickar på rubriken.

Den andra typen av texter är statiska sidor. Detta är alla sidor som t.ex. Hestrastugan, Linnévasan och Börja orientera. Dessa är ofta ordnade i en hierarki. Info om skidspår är ett barn till sidan Skidor som då blir förälder. Alla arrangemang är också statiska sidor och har sidan Arrangemang som förälder.

Förutom dessa finns det också Trupp orientering/skidor, Sponsorer och Sektioner. Dessa behöver man normalt inte bry sig om att redigera.

3. Bilder

Vad gäller bilder så är det lite krångligt men det är lätt när man förstått systemet. Det man behöver komma ihåg är att det finns två olika bildbibliotek. Ett med de bilderna som finns på sidor och i nyheter och även på Team-sidorna. Därutöver finns det ett bibliotek med bilder som finns under sidan Bilder på hemsidan. Dessa hör mer till ett galleri där man kan skapa album eller liknande om man vill visa upp många bilder från ett event. Den senare typen av bilder återfinns under fliken Gallery i administrationsgränssnittet. Hur man laddar upp bilder till en sida eller nyhet se punkt 7.

4 Bildgalleriet (endast under sidan Bilder)

För att skapa ett nytt galleri (en samling bilder från t.ex. en tävling) eller lägga till bilder i ett befintligt loggar du in i administrationsgränssnittet med dina uppgifter och klickar på fliken Gallery. Därefter klickar du på Add Gallery / Images. Där får du välja om du ska skapa ett nytt galleri eller lägga till bilder i ett gammalt. Oavsett är resten av processen densamma. För att välja bilder från din dator klickar du antingen på add files och sedan markerar dina bilder och trycket på OK, du kan också markera dina bilder på datorn först och sedan dra ut dem på rutan där det står “Drag image and ZIP files here or click Add Files”. För att börja ladda upp klicka på Start upload.

Om du har skapat ett nytt galleri kommer det inte visas automatiskt under bilder utan du måste först lägga det i rätt album. Ett album är som en mapp för gallerier. Man kan tänka så här: 2011 och 2012 är två album som innehåller flera gallerier från respektive år. I 2011 finns galleriet SM Gotland 2011 som innehåller bilder från den resan. Det album som visas när du klickar på Bilder är albumet som heter just Bilder, det innehåller i sin tur flera album. Ett album kan alltså innehålla både gallerier och album.

För att lägga in ett galleri i ett album går du till Gallery -> Manage Albums. I rullgardinen längst upp till vänster väljer du albumet Bilder. Då kommer du ha tre kolumner med färgade boxar. De blå är för gallerier och de röda är för album. Det galleriet du skapade nyss återfinns i mellersta kolumnen, dra detta till den översta platsen i den vänstra kolumnen. När du är klar klickar du på Uppdatera. När det är nytt år är det bra att lägga förra årets gallerier i ett nytt album för det året och således lägga enbart kommande års gallerier direkt under albumet Bilder.

5. Skriva en nyhet

Klicka på fliken inlägg i administrationsgränssnittet och därefter nytt inlägg. Det finns fyra saker att göra när man skapar en ny nyhet. Högst upp finns en avlång ruta för titeln / rubriken för nyheten. Rubriken ska INTE skrivas med versaler (stora bokstäver) förutom första bokstaven i första ordet eller i namn. I övrigt ska bokstäverna vara små.

I rutan under skriver man själva nyheten. Läs delen om formatering. För att lägga till en bild i texten läs det avsnittet. Vill du koppla en bild till nyheten så att det syns en bild på startsidan där nyheterna visas i miniatyr klickar du på ange utvald bild till till höger. Där följer du nästan samma steg som i Lägg upp  en bild men du slipper ange storlek och justering och avslutar med Ange utvald bild.

Innan du är klar ska du också välja kategori. Det du väljer där styr vilken sida nyheten kommer visas på förutom startsidan där alla nyheter kommer att visas.

När du är klar klickar du på den blå knappen Publicera. Om du redigerar en nyhet så står det i samma blå knapp Uppdatera.

6. Skriva eller redigera en sida

För att redigera en sida går du i administrationsgränssnittet till fliken sidor och därefter alla sidor. Om du har flera sidor att gå till och därmed inte ser alla sidor klickar du på panelinställningar högst upp till höger och ändrar siffran till ex. 100 och sedan utför. Nu ser du en lista med alla sidor ordnade i sin hierarki. Det är viktigt att de behåller denna för att underlätta för framtida ordning på hemsidan. För att redigera en sida klickar du på den rubriken så kommer du till ett redigeringsläge som ser ut på samma sätt som för nyheter. Skillnaden är här att du inte har någon nytta att sätta utvald bild och du kan inte ställa in en kategori. Däremot finns det en rullista för förälder.

För att skapa en ny sida börjar du med att följa stegen för Skriva en nyhet men innan du publicerar får du inte glömma att sätta en förälder. Detta bestämmer (men styr inte) på vilken huvudsida den nya sidan ska ligga på hemsidan. När du sparat måste sidan läggas till i en meny innan den syns. Hör i sådana fall av dig till någon av administratörerna så ordnar vi det. Det är dock inga problem att skapa sidan innan den läggs till i menyn.

7. Lägga upp en bild på sida eller nyhet

Om du ska skriva en nyhet eller ändrar på en sida vill du kanske ladda upp en bild. För att göra det följ följande steg:

1. Ställ textmarkören där du vill att bilden ska hamna.

2. Klicka på Lägg till media precis ovanför redigeringsrutan.

3. Markera antingen direkt en bild som redan är uppladdad eller

3b. Ladda upp en ny bild genom att antingen dra den från din dator direkt till rutan (som då blir blå) eller klicka på Ladda upp filer och följ råden där.

4. I högerspalten scrollar du ner så att du kan välja Justering, Länk till och Storlek. Justering kan välja om du vill att texten ska flöda runt bilden. Normalt är den ställd på inget. Länk till kan vara mediafil eller inget beroende på om du vill att bilden ska länka till en större version av bilden. Storlek kan du välja själv men ska max vara på stor. Väljer du större storlek där kommer bilden bara ta längre tid att ladda, den kommer inte synas större på hemsidan.

5. När punkt 4 är avklarad klickar du på infoga på sida.

6. Om något inte blev bra med bilden är det lättast att ta bort den och sedan göra om från början men utan att ladda upp en ny.

8. Lägga upp en aktivitet i kalendern

Klicka på fliken Evenemang i administrationsgränssnittet och därefter Lägg till ny.

Högst upp finns en avlång ruta för titeln/rubriken för evenemanget. Rubriken ska INTE skrivas med versaler (stora bokstäver) förutom första bokstaven i första ordet eller i namn. I rutan under kan man skriva mer information kring träningen/arbetsdagen/sammankomsten. Nedanför väljer du datum och tid som aktiviteten pågår. Du kan även lägga till en länk till en karta i Google maps för att visa vart det hela sker. Dessutom kan du välja kategori.

När du är klar klickar du på den blå knappen Publicera. Om du redigerar aktiviteten så står det i samma blå knapp Uppdatera.

9. Formatering

Här finns det massor av redigeringsalternativ till texten. Dessa ska användas i så liten grad som möjligt. För de allra flesta nyheterna kan man bara låta texten vara. Man behöver oftast varken rubriker eller fet, kursiv text. Om man har klistrat in en text som är formaterad kan man markera hela texten och därefter klicka på det som liknar ett suddgummi i mitten på andra raden. Har man bara en rad klickar man på knappen näst längst till höger i översta redigeringsraden så fälls det ner fler knappar.

Det finns oftast ingen anledning att skriva i rött eller blått eller i något annat typsnitt eller storlek. Om man däremot behöver särskilja saker i sin text finns det tre bra verktyg. I första hand fet eller kursiv stil, dessa finns längst till vänster i första raden i redigeringsrutan. I tredje hand kan man även sätta en rubrik. Detta ändrar man i rullistan i andra raden. Standardtext är Stycke. Den största rubrik som ska användas på sidor är Rubrik 3, därefter kan man gå nedåt och använda mindre rubriker om fallet kräver det. De andra knapparna kan man oftast låta bli. Det finns dock ett tabellverktyg, långt åt höger i andra raden, som kan vara användbart.

10. Kommentarer

I vänstermenyn finns också en flik som heter kommentarer. Här kan man ändra eller ta bort inlägg i gästboken.