Organisation

Fastställt på föreningens årsmöte 2023-03-13:
Posterna styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter stryks.
Posterna inom respektive sektion fördelas på respektive sektions konstituerande möten och uppdateras på hemsidan efterhand.

Huvudstyrelse

Ordförande:  Birgitta Neugebauer 070-0865171

Vice ordförande: Bill Andersson 073-4205222

Sekreterare: Fredrik Sundström 072-2374261

Kassör: Barbro Jonsson 070-7822310

Ledamot: Andreas Holmqvist 070-7499488

Ledamot: Elisabeth Jönsson 076-1150718

Ekonomisektion

Ledamot: Barbro Jonsson 070-7822310

Ledamot: Fredrik Sundström 072-2374261

Ledamot: Birgitta Neugebauer 070-4551362

Orienteringssektion

Ordförande och ekonomiansvarig: Sofia Larsson

Sekreterare: Martina Åkerberg

Ledamot: Stefan Aroneng

Ledamot: Anna-Karin Särén

Ledamot: Martin Karlsson 

Ledamot: Simon Larsson

Ledamot: Karin Inghammar

Ledamot: Victor Helgesson

Ledamot: Bengt Jonsson

Projektansvarig Hittaut 2023 Fredrik Sundström 072-2374261 (Fredrik är dock ej med i OL-sektionen)

Skidsektion

Ordförande: Toivo Pentonen 0768-243356

Teknikkurser: Jan Flodin 070-8610201

Skidskytte: Niklas Gunnarsson 0705-693427

Ungdomsträning: Joakim Albrektsson 070-5405335

Skidspår: Henrik Sjöberg 0766-437103

Aktiv: Kristian Olofsson 070-996 04 74

Ledamot: Olle Hörnlund 033-412119

Parasport: Agneta Johansson, 0734-035355

Ledamot: Filip Johansson, 0722-297737

Ledamot: Rikard Pentonen 0708-243314

Ledamot: Susanne Ohlsén 

Ledamot: Susanne Hansson 

Ledamot: Amanda Lind

Motionssektionen

Vakant (vilande sedan 2012)

Stugsektion

Ordförande: John-Olof Albrektsson

Ledamot: Hans Olsén

Ledamot: Ulf Andersson 0702-286910

Ledamot: Kent Åkerberg

Ledamot: Daniel Åkerberg 072-7304959

Linnémarschsektion

Ordförande: Stefan Aroneng 070-283 57 87

Arenaansvarig: Thomas Krafft 070-968 06 09

Ledamot: Therese Fredman

Ledamot: Nora Aroneng

Ledamot: Jan Holmqvist

Ledamot: Elisabeth Jönsson

Julmarknadskommité

Vakant (Ej arrangerat sedan 2019)

Veterankommitté

Vakant

Data- och Hemsidekommitté

Ledamot: Rickard Stolt 070-4310735

Ledamot: Daniel Åkerberg 072-7304959

Fotosamlare

Vakant

Klubbartikelansvarig

Hanteras av respektive sektion (Skidsektionen och Orienteringssektionen utser själva ansvarig)

Utmärkelseansvarig

Jan Holmqvist

Valberedning

Sammankallande: Bengt Jonsson

Ledamot: Maria Krafft Helgesson

Ledamot: Jan Flodin

(Uppdaterad 2023-03-13)

Rulla till toppen