Organisation och kontaktpersoner

Fastställt på föreningens årsmöte 2024-03-18:
Posterna styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter stryks.
Posterna inom respektive sektion fördelas på respektive sektions konstituerande möten och uppdateras på hemsidan efterhand.

Huvudstyrelse

Ordförande:  Fredrik Sundström 072-237 4261

Vice ordförande: Bill Andersson 073-420 5222

Ledamot: Håkan Carlsson 079-304 3035

Kassör: Barbro Jonsson 070-782 2310

Ledamot: Acram Lidborg 073-076 3671

Ledamot: Elisabeth Jönsson 076-115 0718

Ledamot: Desirée Davidsson 076-508 0302

Ekonomisektion

Ledamot: Barbro Jonsson 070-7822310

Ledamot: Fredrik Sundström 072-2374261

Ledamot: Bill Andersson 070-4551362

Orienteringssektion

Ordförande och ekonomiansvarig: Sofia Larsson

Sekreterare: Martina Åkerberg

Ledamot: Stefan Aroneng

Ledamot och även med i Borås Orientering: Anna-Karin Särén

Ledamot: Martin Karlsson 

Ledamot: Simon Larsson

Ledamot: Karin Inghammar

Ledamot: Victor Helgesson

Ledamot: Bengt Jonsson

Övriga ansvarsområden inom Orientering men ej med i Orienteringssektionen

Projektansvarig Hittaut 2024: Conny Rantzow (Conny är dock ej med i OL-sektionen)

Kartansvarig: Andreas Holmqvist

Skidsektion

Ordförande: Toivo Pentonen 0768-243356

Teknikkurser: Jan Flodin 070-8610201

Skidskytte: Niklas Gunnarsson 070-5693427

Ungdomsträning: Joakim Albrektsson 070-5405335

Skidspår: Henrik Sjöberg 076-6437103

Aktiv: Kristian Olofsson 070-9960474

Parasport: Agneta Johansson, 073-4035355

Kommunikation/marknadsföring​: Filip Johansson, 072-2297737

Ledamot: Rikard Pentonen 070-8243314

Resor: Susanne Ohlsén 

Optimisterna: Susanne Hansson 

Idrottskolor/teknikkurser: Amanda Lind

Ledamot: Sören Fredriksson

Skidträning kontaktpersoner

Barn/ungdom: Joakim Albrektsson 070-309 83 95

Vuxna: Henrik Sjöberg 0766-437103

Junior/senior: Rikard Pentonen, 0708-243314

Motionssektion

Vakant (vilande sedan 2012)

Stugsektion

Ordförande: John-Olof Albrektsson

Ledamot: Hans Olsén

Ledamot: Ulf Andersson 0702-286910

Ledamot: Kent Åkerberg

Ledamot: Daniel Åkerberg 072-7304959

Ledamot: Lennart Larsson

Linnémarschsektion

Ordförande: Stefan Aroneng 070-283 57 87

Ledamot: Nora Aroneng

Ledamot: Therese Fredman

Ledamot: Jan Holmqvist

Ledamot: Elisabeth Jönsson

Julmarknadskommité

Vakant (Ej arrangerat sedan 2019)

Veterankommitté

Vakant

Data- och Hemsidekommitté

Ledamot: Rickard Stolt 070-4310735

Ledamot: Daniel Åkerberg 072-7304959

Fotosamlare

Vakant

Klubbartikelansvarig

Hanteras av respektive sektion (Skidsektionen och Orienteringssektionen utser själva ansvarig)

Utmärkelseansvarig

Jan Holmqvist

Valberedning

Sammankallande: Bengt Jonsson

Ledamot: Maria Krafft Helgesson

Ledamot: Jan Flodin

(Uppdaterad 2024-03-19)

Rulla till toppen