Organisation

Uppdaterad 2022-04-06

Huvudstyrelse

Ordförande:  Birgitta Neugebauer 070-4551362 

Vice ordförande: Åsa Lindqvist 070-9775050

Sekreterare: Fredrik Sundström 072-2374261

Kassör: Barbro Jonsson 070-7822310

Vice kassör: Sofia Larsson 070-7516645

Ledamot: Kaarlo Book 073-3821045

Ledamot: Andreas Holmqvist 070-7499488

Ledamot: Vakant

Suppleant: Vakant

Suppleant: Vakant

 

Ekonomisektion

Ledamot: Barbro Jonsson 070-7822310

Ledamot: Fredrik Sundström 072-2374261

Ledamot: Birgitta Neugebauer 070-4551362 

 

Orienteringssektion

Ordförande och ekonomiansvarig: Sofia Larsson 

Sekreterare: Martina Johansson

Ledamot: Stefan Aroneng

Ledamot: Anna-Karin Särén

Ledamot: Martin Karlsson 

Ledamot: Vakant

Projektansvarig Hittaut 2022 Fredrik Sundström 072-2374261

 

Skidsektion

Ordförande: Toivo Pentonen 0768-243356

Teknikkurser: Jan Flodin 070-8610201

Skidskytte: Niklas Gunnarsson 0705-693427

Ungdomsträning: Joakim Albrektsson 070-5405335

Skidspår: Henrik Sjöberg 0766-437103

Aktiv: Kristian Olofsson 070-996 04 74

Ledamot: Olle Hörnlund 033-412119

Parasport: Agneta Johansson, 0734-035355

Ledamot: Filip Johansson, 0722-297737

Ledamot: Rikard Pentonen 0708-243314

Suppleant: Susanne Ohlsén 

Suppleant: Susanne Hansson 

 

Stugsektion

Ordförande: John-Olof Albrektsson,

Ledamot: Hans Olsén

Ledamot: Sören Fredriksson

Ledamot: Ulf Andersson 0702-286910

Ledamot: Kent Åkerberg

Ledamot: Vakant 

 

Linnémarschsektion

Ordförande: Stefan Aroneng 070-283 57 87

Arenaansvarig: Thomas Krafft 070-968 06 09

Ledamot: Therese Fredman

Ledamot: Nora Aroneng

 

Julmarknadskommité

Vakant

 

Veterankommitté

Vakant

 

Data- och Hemsidekommitté

Ledamot: Rickard Stolt 070-4310735

Ledamot: Daniel Åkerberg 072-730 49 59

 

Fotosamlare

Magnus Henningsson

 

Klubbartikelansvarig

Hanteras av respektive sektion

 

Valberedning

Sammankallande:

Ledamot: 

Ledamot: