Säker och trygg förening

Föreningen har känt ett behov av att formulera mål och säkerställa kvalité för föreningens medlemmar utifrån innehållet i en säker och trygg förening. Det fanns även ett behov av handlingsplaner inför olika situationer som kan uppkomma i föreningen.
Under våren 2012 tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram dokument för att göra en ansökan med målet att certifieras som en säker och trygg förening. Detta dokument är utarbetat av nedan arbetsgrupp under 2012 och kommer att fungera som stomme för närmast kommande år. Det är ett levande dokument och återcertifiering sker vartannat år.
Målsättningen är att Hestra IF ska vara en förening för alla att trivas i och att Hestra IF ska ha en bra verksamhet för personer i alla åldrar och på alla nivåer.

Arbetsgrupp för en säker och trygg förening:
John-Olov Albrektsson
Jan-Åke Axelsson
Lena Lindberg
Lena Larsson
Ingrid Krafft
Katarina Ström

För mer information se, bilagor