Bli medlem

Vänligen ange korrekt referens vid betalning, se betalningsinstruktioner längst ned på denna sidan

Medlemsavgifter 2024

Ålderskategori

Aktiv medlem, SEK

Stödmedlem, SEK

0-12 år (Född 2012 – 2024)

150

100

13-20 år (Född 2004 – 2011)

350

100

21-64 år (Född 1959 – 2003)

550

250

65- år (Född 1958 och tidigare)

450

200

Spåravgifter skidspår vintern 2023/2024

Typ av kort

Aktiv medlem 21-år, SEK

Stödmedlem 21- år,  SEK

Ungdom -20 år

Ej medlem 21- år, SEK

Årskort

600

600

Gratis

900

Dagskort

80

80

Gratis

80

Som aktiv medlem kan du representera Hestra IF vid tävlingar och motionsarrangemang, och du har tillgång till hela Hestra IF’s träningsverksamhet, Hestrastugans gym, dusch och bastu. Du har även medlemsrabatt på spårkort och klubbkläder. Dessutom får du informationsutskick och har rösträtt på våra årsmöten. Du förväntas att i rimlig omfattning ställa upp som funktionär vid våra arrangemang och i vår servering.

Som stödmedlem bidrar du till vår förenings utveckling genom ditt ekonomiska stöd, du får medlemsrabatt på spårkort. Dessutom får du informationsutskick och har rösträtt på våra årsmöten. Du får självklart gärna också ställa upp som funktionär vid våra arrangemang och i vår servering.

Åldersindelningen avser det år man fyller.

Blir man medlem i föreningen efter den 15 september gäller halv medlemsavgift för aktuellt år.

Alla avgifter betalas till

  • BG 974-5522 eller 
  • Swish 123 024 1380.

OBS: Viktigt att ange följande uppgifter vid betalning eller kontakta kansliet med kompletterande uppgifter via mejl kansliet@hestraif.se.

Ny medlem: Ange “Avgiftstyp/typer,  namn, personnummer samt mejladress” som referens.

Befintlig medlem: Ange “Avgiftstyp/typer, namn & mejladress” som referens.

Vi använder oss av medlemsregistret “Sportadmin”. Registret hanteras enligt GDPR. Registret kommer ej att lämnas ut i reklamsyfte, men vi gör mailutskick med föreningsinfo löpande under året.

Välkommen till Hestra IF!

Rulla till toppen