Bli medlem

Välkommen som medlem i Hestra IF under 2022!

Som medlem i Hestra IF får du ta del av en fin klubbgemenskap, en nyrenoverad klubbstuga och flera förmåner hos de partners som Hestra IF har avtal med. Dessa är f.n:

  • Skidome: 30% rabatt på årskort
  • Fotriktigt: återkommer ang 2022
  • Måleriman: 20-25% rabatt
  • LedX: återkommer ang 2022

Aktivitets- & spåravgift samt spårkort går i regel att dra mot friskvårdsbidrag hos din arbetsgivare. Kontakta kansliet för att få kvittens.

Avgifterna är per kalenderår och skickas ut till befintliga medlemmar under november.

Medlemsavgift 2022

Vuxen 300 kr/år
Ungdom 100 kr/år (upp till 20 år, född -02 och senare)

Aktivitetsavgift 2022

För att täcka kostnader som är kopplade till din aktivitet så tar vi ut en aktivitetsavgift. Denna betalar du som:

  • Använder vår bastu/duschar frekvent
  • Använder vårt nya gym

Vuxen: 200 kr
Ungdom: gratis 

Spåravgift 2022

Det finns fyra alternativ för dig som vill åka skidor på Hestra IFs skidspår:

1, För dig som är eller vill bli medlem

Vuxen: Medlemsavgift 300 kr + Spåravgift 500 kr = 800 kr
Ungdom: gratis 

2, Spårkort (medlemskap ingår ej)

Vuxen: 800 kr
Ungdom: gratis 

3, Kombikort skidåkning (gäller på Hestra IF, Bs Skidstadion & Bs GIF)

Vuxen: 2200 kr (efter 1/1 2022)
Ungdom: gratis

4, Dagskort Hestrastugan

Vuxen: 60 kr
Ungdom: gratis

Avgifter betalas in på

  • BG 974-5522 eller 
  • Swish 123 024 1380.

OBS: Ange detta vid din betalning eller kontakta kansliet via mail kansliet@hestraif.se

Ny medlem: Ange “Avgiftstyp,  namn, personnummer samt mailadress” som referens.

Befintlig medlem: Ange “Avgiftstyp, namn & mailadress” som referens.

Vi använder oss av medlemsregistret “Sportadmin”. Registret hanteras enligt GDPR. Registret kommer ej att lämnas ut i reklamsyfte, men vi gör mailutskick med föreningsinfo löpande under året.

Välkommen till Hestra IF