Bli medlem

2023 års medlems- & spåravgifter (skidsäsongen 2022/2023)

Inbetalning sker via:Swish: 123 024 1380BG: 974-5522

OBS: Ange vilken/vilka avgifter som avses vid inbetalning.T.ex. “Namn + Aktiv medlem & Spår”. 
För medlemskap behöver vi ditt personnummer & mailadress.

Medlemsavgifter

Ålderskategori

Aktiv medlem, SEK

Stödmedlem, SEK

0-12 år (Född 2011 – 2023)

100

100

13-20 år (Född 2003 – 2010)

300

100

21-64 år (Född 1958 – 2002)

500

250

65- år (Född 1957 och tidigare)

400

200

Typ av kort

Aktiv medlem 21-år, SEK

Stödmedlem 21- år,  SEK

Ungdom -20 år

Övriga, SEK

Årskort

600

600

Gratis

900

Dagskort

75

75

Gratis

75

Som aktiv medlem kan du representera Hestra IF vid tävlingar och motionsarrangemang, och du har tillgång till hela Hestra IF’s träningsverksamhet, Hestrastugans gym, dusch och bastu. Du har även medlemsrabatt på spårkort och klubbkläder. Dessutom får du informationsutskick och har rösträtt på våra årsmöten. Du förväntas att i rimlig omfattning ställa upp som funktionär vid våra arrangemang och i vår servering.

Som stödmedlem bidrar du till vår förenings utveckling genom ditt ekonomiska stöd, du får medlemsrabatt på spårkort. Dessutom får du informationsutskick och har rösträtt på våra årsmöten. Du får självklart gärna också ställa upp som funktionär vid våra arrangemang och i vår servering.

Åldersindelningen avser det år man fyller.

Börjar man i föreningen efter den 15 september gäller halv årsavgift.

 

Avgifter betalas in på

  • BG 974-5522 eller 
  • Swish 123 024 1380.

OBS: Ange detta vid din betalning eller kontakta kansliet via mail kansliet@hestraif.se

Ny medlem: Ange “Avgiftstyp,  namn, personnummer samt mailadress” som referens.

Befintlig medlem: Ange “Avgiftstyp, namn & mailadress” som referens.

Vi använder oss av medlemsregistret “Sportadmin”. Registret hanteras enligt GDPR. Registret kommer ej att lämnas ut i reklamsyfte, men vi gör mailutskick med föreningsinfo löpande under året.

Välkommen till Hestra IF