Ritningar till stugombyggnaden

Flera medlemmar har visat intresse för hur stugan kommer att se ut efter ombyggnaden. Till årsmötet 2019 togs det fram ritningar som underlag för beslut och offerter. Här publicerar vi återigen ritningarna så att ni ser vad som planeras och fin vår stuga kommer att bli!

//Projektledningsgruppen

Kypered 1-20_Hestrastugan_PH 20190410