Motioner till Årsmötet

Nedan ser du huvudstyrelsens yttrande till inkomna motioner till årsmötet.

Motion från Lena Larsson

Styrelsen föreslår att årsmötet ger den nya styrelsen i uppdrag att arbeta med frågan och återkomma med förslag på rutiner.

Motion från Annika Sjöberg 

Hej skulle vilja skicka in en motion angående skidspåren, skötseln kring dessa samt beslut angående spåravgifter Måste säga att skötseln av skidspåren har varit outstanding i år som tidigare år som har varit sen hestra började sitt projekt med konstsnön Är sjukt imponerad av alla ”snögubbar” som lägger hela sin själ, hälsa och fritid i att göra detta möjligt åt alla skidälskare runtom Borås och även en hel del långväga gäster. Kan bara säga hatten av för dessa personer och eldsjälar som håller på dygnet runt sju dagar i veckan och som jag hävdar är de personer som drar i särklass drar in mest pengar till föreningen, tänker att då detta projekt blivit en sån succé så måste man ju såklart även få in pengar så man kan fortsätta att ev utöka samt bedriva skötsel av befintliga anläggningen, de personer som vet hur mycket pengar som behövs för att driva detta på bästa vis är såklart de som jobbar med detta! Att någon annan än skidsektionen ska besluta om detta är i mina öron väldigt konstigt då det krävs en ordentlig inblick i verksamheten för att kunna budgetera för detta.

Jag har ingen direkt inblick i allt vad som händer i huvudstyrelsen men har förstått att det varit en hel del skilda åsikter i frågan, tycker att man borde enas och jobba för en förening som kan bedriva en bra och trevlig verksamhet. Meningen med hela föreningen är väl att den ska bestå av personer som motionerar på olika vis för att må bra, en massa tjafs och pajkastning ingår inte enligt mig för receptet på god hälsa Min motion handlar således om att jag tycker att de som kan sin sak ska få möjlighet att på bästa vis besluta kring denna för att säkerställa fortsatt samma kvalitet Hoppas ni kan enas på ett bra vis Tack för mig //Annika Sjöberg

Styrelsens yttrande är att vi håller med motionen. Årsmötet kan dock inte rösta om motionen pga hur den är formulerad. Det finns inget ändringsförslag att rösta om. 

Motion om delad ekonomi

Så som motionen är formulerad kan vi inte rekommendera årsmötet att bifalla den av juridiska skäl. Motionen som den står formulerad är inte genomförbar med nu gällande stadgar och ekonomisk policy. 

Huvudstyrelsen anser att årsmötet bör ge den nya styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att under 2021 utreda och verka för stadgeändringar, en ny ekonomistyrning och en tydligare uppdelning av ekonomin i linje med motionen. Medlemmarna kommer ges möjlighet att rösta i frågan vid ett senare stormöte.