Kansliet stängt i juletid

Julen står för dörren och därmed låser kansliet sin och öppnar åter den 7 januari. Fr.o.m. denna dag förstärks personalstyrkan med Sofia Eklund, som kommer att arbeta med 50% tjänstgöringsgrad. Välkommen Sofia!

Kanslimailen kommer under juletid att checkas av vid väl valda tillfällen.

För frågor av mer ”akut” karaktär – kontakta någon ur respektive sektion:

Organisation

God Jul & Gott Nytt År!

/”kansli-Hilding” & ”vaktis-Martin”