Välkommen Ulf

Mycket glädjande kan meddelas att Ulf Bäckström anställts som allt-i-allo i Hestrastugan under perioden november-april.

Många Hestraiter har lärt känna Ulf sedan han flyttade till Borås på 90-talet och då även började representera Hestras färger. Ulf jobbar sedan många år som kartritare där bl.a. många SM – & O-Ringenkartor framställts av Ulfs finkalibrerade fingrar. Till O-Ringen Borås producerade Ulf 3 av de 5 olika etappkartorna.

Då kartritaryrket främst är förlagt till sommarhalvåret blir anställningen i Hestrastugan i vinter en perfekt kombination.

Innan kartritandet blev en heltidssyssla arbetade Ulf med olika vaktmästarsysslor och kundservice på idrottsanläggningar i Stockholmstrakten, så arbetsuppgifterna i Hestrastugan är väl intrimmade.

Arbetsuppgifterna som allt-i-allo består av städ och underhåll av Hestrastugan, inköp till servering & övrigt mtrl, extrahjälp kansli, spårvärd & kundservice vid skidspår och allt annat som kan dyka upp.

Ulf börjar den 5 november och arbetstiden är 6 timmar/dag.

Varmt välkommen till Hestrastugan!