VALBEREDNINGENS SAMMANSTÄLLNING INFÖR ÅRSMÖTET

Här hittar du valberedningens sammanställning över förslag till styrelsen och sektioner för 2020: Nomineringar 2020

Av olika anledningar har inte nomineringar kommit in i tid detta året. Enligt stadgarna ska eventuella motförslag ha skickats till huvudstyrelsen senast en vecka innan årsmötet vilket har passerat när nu nomineringarna presenteras.

Det finns två alternativ att hantera detta på:

  • Vi förlänger tiden för sektioner och medlemmar att komma med eventuella motförslag till måndag 9/3 kl. 24:00.
  • Vi skjuter upp årsmötet, d.v.s. vi utlyser ett nytt årsmöte 3 veckor framåt i tiden.