Organisation

Huvudstyrelsen

Ordförande: Maria Krafft Helgesson 070-516 02 58

Vice ordförande: Toivo Pentonen 033-243355

Sekreterare: Jan Holmqvist 033-243358

Kassör: Barbro Jonsson 033-299121

Ledamot: Ingrid Krafft 033-243257

Ledamot: Ulf Bäckström 070-7148090

Ledamot: Anders Johansson 033-249647

Ledamot: Henrik Sjöberg 033-24 33 20, 0766-437103

Ledamot: Frida Stolt 073-670 05 85

Suppleant: Martin Karlsson 070-697 91 99

 

Ekonomisektion

Ordförande: Jan-Åke Axelsson 033-294732

Ledamot: Barbro Jonsson 033-299121

Ledamot: Fredrik Sundström 070-9775295

Ledamot: Maria Krafft Helgesson 070-5160258

 

Orienteringssektion

Ordförande: Martin Karlsson 070-697 91 99

Sekreterare: Ingela Larsson 070-848 92 37

Elit: Stefan Aroneng 070-283 57 87

Aktiv: Andreas Holmqvist 070-749 94 88

Ungdom: vakant

Bredd: Sofia Larsson 070-751 66 45

Arrangemang: Alice Aroneng 070-517 05 64

 

Skidsektion

Ordförande: Toivo Pentonen 0768-243356

Teknikkurser: Jan Flodin 070-8610201

Skidskytte: Niklas Gunnarsson 0705-693427

Kompetensutveckling: Joakim Albrektsson 070-5405335

Skidspår: Henrik Sjöberg 0766-437103

Aktiv: Kristian Olofsson

Ledamot: Dan Lerström 073-021770

Ledamot: Olle Hörnlund 033-412119

Ledamot: Tobias Pentonen 033-24 33 55

 

Stugsektion

Ordförande: Henrik Sjöberg 033-24 33 20, 0766-437103

Ledamot: Lena Larsson 073-063 83 10

Ledamot: Ove Särén 033-246084

Ledamot: Per-Olof Larsson 070-8251119

 

Linnémarschsektion

Ordförande: Thomas Krafft 033-243257

Banansvarig: Ove Särén 033-246084

Banansvarig: Stefan Aroneng 070-283 57 87

Banansvarig: Gun-Britt Sääf 033-243384

Matansvarig: Lennart Gunnarsson 033-243290

Matansvarig: Niklas Gunnarsson 033-13 92 68

Ledamot: Roland Steinick 033-13 92 68

 

Julmarknadskommité

Ordförande: Sara Åberg 073-954 46 74

 

Veterankommitté

Ordförande: Gun-Britt Sääf 033-243384

Ledamot: Leine Nilsson 033-243363

 

Data- och Hemsidekommitté

Ledamot: Rickard Holmqvist 070-4310735

Ledamot: Martin Ahlberger 072-5770077

 

Fotosamlare

Ledamot: Lena Larsson 073-063 83 10

Ledamot: Linnéa Bäckström 070-6689945

 

Klubbartikelansvarig

Ledamot: Sina Seipel 072-262 29 30

Ledamot: Jan Flodin 070-8610201

 

Valberedning

Alice Aroneng 070-517 05 64

Joakim Albrektsson 070-309 83 95

Representant från huvudstyrelsen väljs varje år