Verksamhetsberättelse & ekonomisk redovisning

Här hittar du ovan nämnda dokument inför årsmötet.

Styrelsen vill poängtera vikten av att du förbereder dig inför årsmötet genom att läsa igenom inbjudan samt övriga årsmötesdokument.

I inbjudan framgår t.ex. att föranmälan till årsmötet krävs och att endast på förhand inkomna frågor behandlas under punkten övriga frågor.

Välkommen!