Ungdomsskidträningen fortsätter

Då vi klarar av att följa de nya riktlinjer som finns för Västergötland kommer vi att fortsätta med vår ungdomsträning för skidåkning. För barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
ꟷ idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten ska överväga ett innehåll i träningen så att nära fysiskt kontakt undviks.
ꟷ idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande
ꟷ idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus.

Se även bifogad fil: RF-SISU VG – info ang. lokala allmänna råd[2305843009214110335]