Kontaktpersoner

Skidsektion

Ordförande: Toivo Pentonen  0768-243356

Vice ordförande: Jan Flodin 070-8610201

Teknikkurser: Jan Flodin 070-8610201

Klubbtävlingar/skidskytte: Niklas Gunnarsson  0705-693427

Ungdomsträning: Joakim Albrektsson 070-5405335

Ungdomsträning/Skidspår: Henrik Sjöberg  0766-437103

Marknad/sponsorer: Toivo Pentonen  0768-243356

Konstsnögrupp: Olle Hörnlund 0708-366449

Arrangemang:  Toivo Pentonen  0768-243356

Elitkontakt: Kristian Olofsson 0709-960474

Övrigt: Filip Johansson, 0722-297737

Parasport: Agneta Johansson, 0734-035355

Träning

Barn/ungdom: Joakim Albrektsson 070-309 83 95

Vuxna: Henrik Sjöberg 0766-437103

Junior/senior: Rikard Pentonen, 0708-243314

Skidorientering

Toivo Pentonen  0768-243356

Rulla till toppen