Kontaktpersoner

Skidsektion

Ordförande: Toivo Pentonen 033-243355, 0768-243356

Vice ordförande: Jan Flodin 070-8610201

Teknikkurser: Jan Flodin 070-8610201

Klubbtävlingar/skidskytte: Niklas Gunnarsson 033-13 92 68, 0705-693427

Kompetensutveckling: Joakim Albrektsson 070-5405335

Skidspår: Henrik Sjöberg 033-24 33 20, 0766-437103, (Lennart Larsson 0706-245470)

Marknad/sponsorer: Toivo Pentonen 033-243355, 0768-243356

Konstsnögrupp: Olle Hörnlund 033-412119

Kommunikation: Tobias Pentonen 033-24 33 55

Arrangemang:  Toivo Pentonen 033-243355, 0768-243356

Elitkontakt: Kristian Olofsson 0709-960474

Övrigt: Filip Johansson, 0722-297737

Övrigt: Birgitta Andersson, 0706-142840

Träning

Skidlek: Joakim Albrektsson 070-309 83 95

Ungdomar: Henrik Sjöberg 0766-437103

Junior/senior: Rikard Pentonen, 0708-243314

Skidorientering

Toivo Pentonen 033-243355, 0768-243356