Rullskidbana på gång

Nu har grundarbetet för vår rullskidbana påbörjats av NCC, klar i augusti. Då blir det möjligt för våra ungdomar att åka rullskidor från stugan och vi kan starta upp med rullskidskytteträning både med rullskidor på fötterna och i rullstol för personer med funktionsnedsättningar (i samarbete med Parasportcenter i Borås). Projektet finansieras delvis av Arvsfondsmedel.