Motioner till extra årsmöte 20 oktober

Motion: Extra Parkeringsplatser.
När det är stora anhopningar av bilar,( Det är inte så många gånger på vintern ,men några fina snöhelger)  och för att säkra trafiksituationen vid Alingsåsvägen, vore det bra om det gick att utöka antalet PARKERINGSPLATSER med några stycken. När det är snö försvinner en del platser. Detta för att kunna välkomna fler gäster till vår fina anläggning.

Med Vänlig hälsning Lennart Fritzson. 

Tre motioner om motionsspår/vandringsleder:

Nr 1: Ändra spåren så de vintertid får en annan sträckning för att göra det möjligt att använda spåren hela året. Utan att förstöra konstsnöspåret.

Ut och in på spåren via den lilla stigen bakom skjutvallen alternativt i andra änden av Linnés väg. Den lilla del av året då naturspåren är i gång är det ändå så mycket snö så ”ingen” springer.

Nr 2: Märka spåren med reflexer, studiebesök vid Björkehovsstugan.

Nr 3: En ny 25-km led tillsammans med Borås Stad, Sjömarken och kanske Byttorp. Start vid Hestrastugan – Rosa spåret medurs till Björbo – Ramshulan – Ryssby Klint – Hestra Trädgårdsstad –

Grönvita Hestraskogsleden medurs till Ramnaslätt – Sjömarkens 14 km spår medurs förbi Sjömarkens IP via Ebbared till Ekås och tillbaka till Hestrastugan.

/Morgan Tidstål