Kalle Karlsson har lämnat oss

Det är med stor sorg och saknad som vi tagit emot beskedet att vår hedersmedlem och kamrat Karl Karlsson har avlidit och nu lämnat familj, släkt och vänner i saknad.

Kalle föddes 1928 och avled i en ålder av 91 år.

Kalle var den stora ledaren i Hestra IF på 60-70 talen. Han var eldsjälen som utvecklade orienterings- och skidorienteringsverksamheten, inte bara på klubbnivå utan även på distriktsnivå. Han var tävlingsledare vid arrangemang, ungdomsledare och sekreterarare i föreningen. Han var föreningens allt-i-allo och mycket mer därtill.

Som ungdomsledare fick han fram många ungdomar tack vare sitt stora engagemang, sin energi och sin kunskap. På den tiden, före mobiler och datorer, var inte begreppet curlingförälder uppfunnet men Kalle fungerade ändå som curlingpappa för alla ungdomar vid samåkningen som utgick från Krokshallstorget till orienteringstävlingar. Kalle såg alltid till att alla ungdomarna kom med. Först tog han en tur till Sjömarken, Sandared och Sandhult för att hämta upp dessa ungdomar. Han släppte av dem på Krokshallstorget och tog sedan en ny vända till Hestra och Ekås och hämtade fler. Detta som regel vid 7-tiden på söndagsmorgnarna. Om han själv var förhindrad att åka med så lånade han ut sin VW-bubbla och troligen slog Kalle och hans VW något informellt rekord i antalet ungdomar med bagage, skidor etc som kan få plats i en bil.

Kalle var också föreningens ”klippsamlare” under många år. Detta arbete utgör nu en fantastisk samling med tidningsurklipp från vår orienterings- och skidverksamhet från 1921 och framåt som han har åstadkommit.

Han har också under många år lagt stor kraft och energi i Borås O-ring, Västergötlands Orienteringsförbund och Skidorienterings-kommittén inom Västergötlands Skidförbund. När Borås arrangerade O-Ringen för första gången 1968, före datorernas tid, och alla 3600 deltagarnas tider skulle räknas samman manuellt varje eftermiddag/kväll var det Kalle som ansvarade för sekretariatet. Även vid O-Ringen 1986 var Kalle med som ansvarig för funktionen klagomur/information.

På senare år har han lagt stor kraft på Borås Idrottshistoriska sällskap.

Vi minns med värme Kalles ambitiösa arbete i Hestra IF där hans förmåga att aldrig lämna något åt slumpen var tydlig.

Tack Kalle för ditt stora engagemang och tack för att du lade grunden för Hestra IF:s orienteringsverksamhet som växt sig stor idag.

/Hestra IF:s medlemmar genom Toivo Pentonen och Jan Holmqvist.