Lång-SM quiz

Följande quiz ställdes de gulblå för inför lång-SM. Hur många rätt får du? Skicka in svaren till info@hestramys.se så kan du vinna en tablettask.

Den 1 juli 1969 genomfördes den officiella utflyttningen av Ostkustens marinbas från Stockholm till Muskö. Musköbasen är en av världens största underjordiska örlogsbaser. Vid bygget sprängdes 1,5 miljoner kubikmeter sten ut ur berget, och anläggningen är större än Gamla stan i Stockholm. I berget inryms bland annat dockor, verkstäder, kontor, förråd samt ett kök som hade en kapacitet för 2 000 personer per måltid. Den största av de tre dockorna är 250 meter lång och de högsta partierna mäter fyrtio meter från botten till topp. Anläggningen inuti berget består av separata block som förbinds med tunnlar, varje block har egna elverk och ventilationsanläggningar och kan fungera helt avskilt från omvärlden. Kontoren är inrymda i byggnader som står fritt i berget vilket skyddar dem från detonationer som kan skaka berget.

2004 beslutades det att Ostkustens marinbas skulle avvecklas. Beslutet slog fast att den svenska marinen bara skulle ha en marinbas. Var finns den? 2 p

 

Vi passerar på vägen till Muskö fyra städer som inrymt regementen, Borås, Jönköping, Linköping samt Södertälje. Vilken sorts regementen handlar det om i respektive stad? 2 p för varje rätt bokstav, 3 poäng om det dessutom är rätt nummer.

 

Vilket årtionde invigdes Muskötunneln? 2 p

 

Redan innan Muskötunneln invigdes fanns det busstrafik på Muskö. Vilken färg hade de? 2 p

 

I vilken kommun ligger Muskö? 2 p

 

Musköbasen är fortfarande avspärrat område. På grund av den verksamhet som idag bedrivs på Muskö tillåts inga studiebesök. Men hur många bodde på Muskö 2010? Inom 20 % ger 2 p

 

Muskö ligger i Stockholms skärgård. Fråga a) Ungefär hur många öar, holmar och skär består Stockholms skärgård av? (Mellan Björkö-Arholma och Öja-Landsort). Inom 20 % ger 2 p.

Fråga b) Ungefär hur många nautiska mil sträcker sig skärgården österut från fastlandet? Inom 20 % ger 2 p.

 

Nu några orienteringsfrågor. Vi ska springa i Stockholms län men bo i Södermanland. På lång-SM ifjol gick totalt sju medaljer till dessa två distrikt. Vilka sju löpare var detta? 1 p per löpare.

 

Sista frågan. Bland det bästa med orienteringen är att klaga på vårt rankingsystem, som bland att ligger till grund för startlistorna på SM. Nämn topp5 i Västergötland på både dam- och herrsidan. 1 p per löpare.