HBBM – Hestra Baby Backyard Marathon

Två dagar till Hestra Baby Backyard Marathon. 19 löpare har antagit utmaningen, de flesta på 5X5, men även några på 6X6.
Några saker att tänka på: Banorna är utmärkta på karta som du får innan start. Det är också stödsnitslat på vissa ställen. Huvuddelen går på Hestras märkta spår. Känns det ändå osäkert kan man ju slå följe med någon första varvet. Vid start och mål finns tillgång till toalett, vatten, skugga/regnskydd och dusch.Vad du i övrigt vill dricka och äta under loppet tar du med själv.Efter loppet äter vi ihop, antingen egen medhavd mat, eller pizza från Viking. Vi organiserar beställning och hämtning.
Hör av dig om det finns ytterligare frågor.