PM

Parkering

Använd Volvo Bussars parkering. Infart följ skyltning. Välj avfart 83 (Nabbamotet).

Arenaskiss

Nummerlapp och chipkontroll

Deltagarkuvert inkl nummerlapp hämtas personligen vid tävlingsexpeditionen, lördag från kl 12:00 och söndag från kl 8:00. I samband med att du hämtar deltagarkuvertet kontrolleras ditt chip om du anmält att du har eget chip.

Har du inget eget chip får du hyra ett, kostnad 20 kr.

Nummerlappen och hyrt chip ska lämnas tillbaka vid målfållan. Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 400 kr och ej återlämnat lånat chip debiteras med 750 kr.

Tävlingsregler

SSF tävlingsregler gäller, vi vill särskilt påpeka att reglerna för stavlängd är samma som för längdåkning (Enligt § 343.8.1 ICR 2017) . Mätning av stavlängder kommer att genomföras stickprovsvis.

Sammanslagning av klasser

På grund av att vissa klasser har för få anmälda för att få SM status (minst två startande), kommer följande klasser att slås samman.

Lördag: D 35 och D 45 blir D 35, H 35 och H 40 blir H 35

Söndag: D 40 och D 55 blir D 40, H 35 och H40 blir H 35

Efteranmälan

Efteranmälan är möjlig till och med fredag den 18:e augusti kl 18:00 ( mot 50% pålägg på startavgiften). För Höstrullen (motionsklassen) är efteranmälan även möjlig på plats på tävlingsdagen. Lördag senast kl 13:00 och söndag senast kl 9:00.

Omklädning och dusch

Tillgång till omklädning och dusch finns i Volvo Bussars lokaler. Omklädning/dusch kommer att vara öppen lördag mellan kl 12 och 17 och söndag mellan kl 09 och 14. Det är endast tillåtet att vistas i omklädningslokalen och gångvägen dit. Det är i övrigt absolut förbjudet att röra sig på fabriksområdet (följ vaktens anvisningar).

Servering

Servering kommer att finnas i anslutning till mål/tävlingscentrum. Öppettider, lördag 12-16 och söndag 9-13. Följande kommer att finnas till försäljning, kaffe/te, fikabröd, smörgåsar, frukt, pastasallad, korv med bröd, godis, läsk.

Startlistor/deltagarlistor

Deltagarlistor utan efteranmälda publiceras den 15 augusti under fliken startlistor. Kompletta startlistor publiceras fredagen den 18 augusti kl 20.00

Inför start, uppvärmning

Tävlingsbanan är avstängd för biltrafik lördag från och med klockan 13.00 och söndag från och med kl 09.30. Under denna tid kan uppvärmning göras på tävlingsbanan. Banan stänger för uppvärmning 15 minuter före första start. Därefter kan uppvärmning göras på en skyltad del av Viaredsvägen, som dock inte är avstängd för biltrafik, iakttag försiktighet.  OBS! I samband med att banan stänger, aktiveras även en chipfri zon i anslutning till mål- och varvningsområdet. Var observant på skyltning så att du inte vistas inom det chipfria området med chip före och efter ditt tävlande.

Start

Start utan chip och nummerlapp medges ej.

Lördag: Första start kl 14.00, startlistorna publiceras på hemsidan fredag kl 20.00 och anslås vid nummerlappsutdelningen under tävlingsdagen. Starten sker klassvis och i nummerordning med 30 sek startmellanrum. Avprickning 3 minuter före start.

Söndag:  Startordning/startled klassvis, inom klasserna H/D17-20 resp H/D 21 görs seedning enligt FIS punkter och för de tävlande som saknar FIS punkter lottas startordningen. I övriga klasser lottas startordningen. Avprickning 5 minuter före respektive klass.

Starttider för söndagens masstart:

Banlängd 20 km kl 10.00, följande klasser: H/D 17-20, H/D 60, H/D 65, H/D 70, H/D 75, H/D 21 motion

Banlängd 8 km kl 10.05, följande klasser: H/D 13-14, H/D 15-16

Banlängd 41 km kl 11.15, följande klasser: H/D 21, H 35

Banlängd 41 km kl 11.20, följande klasser: D 35, H/D 40, H/D 45, H/D 50, H/D 55

Se även information längre upp på PM angående sammanslagning av klasser.

Banlängd och varvning

Under tävlingen är gatorna där tävlingen går avstängda för all övrig trafik förutom en del av Viaredsvägen (mellan Bussgatan och Företagsgatan) som är enkelriktad för biltrafik. De tävlande uppmanas trots detta att vara uppmärksam eftersom förbudet inte gäller räddningsfordon samt fordon som framförs av funktionärer. På Vevgatan pågår byggarbeten på en fastighet och viss trafik kan komma att lotsas till och från den arbetsplatsen under tävlingen. På de avsnitt av banan (tävlingsbanorna hitta du under fliken Banor och Kartor) där tävlingen går fram och tillbaka gäller högertrafik och utsatta banmarkeringar får ej brytas. På övriga avsnitt får hela vägbanan utnyttjas av de tävlande. På de ställen som trottoarer finns får inte dessa utnyttjas för tävlingsåkning.

Lördag

2,5 km, ingen varvning innan målgång

7,5 km, ingen varvning innan målgång

15 km, två varv och varvning efter 7,5 km

Söndag

8 km, ett varv, efter start passeras målet efter ca 600 m

20 km, tre varv, varvning efter 6 km respektive 13 km

41 km, 6 varv, varvning efter 6 km, 13 km, 20 km, 27 km och 34 km

Priser/prisutdelning

SM-medaljer till de tre främsta i varje klass med SM-status (min två startande). I ungdomsklasserna H/D 13-14 får varje deltagare en minnesmedalj. I motionsklasserna lottas priser ut bland de som tagit sig i mål.

Prisutdelning äger rum på tävlingscentrum, preliminära tider, lördag kl 16 och söndag kl 13.

Lagledarmöten

Lagledarmöte lördag, klockan 12.00 i serveringstältet

Lagledarmöte söndag, klockan 8.00 i serveringstältet

Tävlingsjury

Björn Westerström TD, Ludvig Remb TDA, Toivo Pentonen Tävlingsledare