Inbjudan

KLASSER OCH AVGIFTER

Kortdistans lördag den 19 augusti 2017

Samtliga klasser: individuell start, fri stil. Fria hjul. Första start klockan 14.00

Klasser                          

Damer Distans Herrar Distans Avgift
D 13-14 2,5 km H 13-14 2,5 km 200 kr
D 15-16 7,5 km H 15-16 7,5 km 200 kr SM klass
D 17-20 15 km H 17-20 15 km 300 kr SM klass
D 21 15 km H 21 15 km 300 kr SM klass
D 35 15 km H 35 15 km 300 kr SM klass
D 40 15 km H 40 15 km 300 kr SM klass
D 45 15 km H 45 15 km 300 kr SM klass
D 50 15 km H 50 15 km 300 kr SM klass
D 55 15 km H 55 15 km 300 kr SM klass
D 60 15 km H 60 15 km 300 kr SM klass
D 65 15 km H 65 15 km 300 kr SM klass
D 70 15 km H 70 15 km 300 kr SM klass
D 75 7,5 km H 75 7,5 km 300 kr SM klass
D 80 7,5 km H 80 7,5 km 300 kr SM klass
Höstrullen (motionstävling, öppen även för klubblösa åkare)
D 21 – Motion – 15 km, avgift 200 kr
H 21 – Motion – 15 km, avgift 200 kr

Långdistans söndag den 20 augusti 2017.

Samtliga klasser: Masstart, klassisk stil. Första start klockan 10.00

Klasser

Damer Distans Herrar Distans Avgift
D 13-14 8 km H 13-14 8 km 200 kr Hjulmotstånd 2
D 15-16 8 km H 15-16 8 km 200 kr Fria hjul SM-klass
D 17-20 20 km H 17-20 20 km 300 kr Fria hjul SM-klass
D 21 41 km H 21 41 km 300 kr Fria hjul SM-klass
D 35 41 km H 35 41 km 300 kr Fria hjul SM-klass
D 40 41 km H 40 41 km 300 kr Fria hjul SM-klass
D 45 41 km H 45 41 km 300 kr Fria hjul SM-klass
D 50 41 km H 50 41 km 300 kr Fria hjul SM-klass
D 55 41 km H 55 41 km 300 kr Fria hjul SM-klass
D 60 20 km H 60 20 km 300 kr Fria hjul SM-klass
D 65 20 km H 65 20 km 300 kr Fria hjul SM-klass
D 70 20 km H 70 20 km 300 kr Fria hjul SM-klass
D 75 20 km H 75 20 km 300 kr Fria hjul SM-klass
D 80 20 km H 80 20 km 300 kr Fria hjul SM-klass
Höstrullen (motionstävling, öppen även för klubblösa åkare)
D 21 – Motion – 20 km, avgift 200 kr, hjulmotstånd 2
H 21 – Motion – 20 km, avgift 200 kr, hjulmotstånd 2

Vi få anmälningar förbehåller sig arrangören att slå samman klasser, beslut om detta kommer att tas en vecka innan ordinarie anmälningstid går ut. Aktuella klasser för sammanslagning är H 75/H80 och D60/D65/D70/D75/D80.