Klassikerskidan special

Välkommen till Klassikerskidan speciallopp torsdagen den 2 februari 2017, tävlingsplats Hestrastugan Ekås.

Hestra

Klassikerskidan är ett samarrangemang mellan Korpen Borås, Borås GIF och Hestra IF. Loppet kommer att arrangeras vartannat år vid GIF-stugan och vartannat år vid Hestrastugan. Årets lopp avgörs vid Hestrastugan. Klassikerskidans speciallopp är till för alla personer med någon form av funktionsnedsättning. Välj den bana som passar dig bäst 300 m eller 1300 m. Den korta banan är lätt och helt utan kupering, den längre har en lätt nerförsbacke och en uppförsbacke.

Anmälan

Du kan anmäla dig individuellt eller tillsammans med kompisar i lag. Vid laganmälan vill vi att ni anger en kontaktperson på skolan, arbetslaget m.m. som vi kan kontakta vid behov. Vi vill ha din anmälan senast söndagen den 29 januari via mail till: kansliet@hestraif.se. Anmälan är giltig och bindande först när vi erhållit din betalning som du kan göra med Bankgiro: 974-5522 eller Swish: 123 024 1380. Ange namn, distans, tel och e-mail. borasgif_logga

Efteranmälan

Efteranmälan kan du göra enligt ovan fram till och med onsdagen den 1 februari under förutsättning att du också gör betalning samma dag eller att du på annat vi kan visa att du erlagt anmälningsavgiften.

Det är även möjligt att anmäla sig på plats under tävlingsdagen fram till, kl. 8.30. Om du anmäler dig på tävlingsdagen kan vi inte garantera att vi kan erbjuda låneskidor. Tävlingsdagen sker betalning kontant eller med Swish.

Tävlingsinfo

Tävlingen genomförs i klassisk teknik. Loppet kommer att gå på delar av vårt konstsnö. Du kan välja mellan följande banalternativ:

Sträcka Boende inom Borås Boende utanför Borås
300 m 50 kr 130 kr
1,3 km 50 kr 130 kr

Vätska kommer att finnas vid målgång. Alla fullföljande erhåller en medalj.

Start

Första start är kl 09.00. Startordning/startlista kommer att publiceras på vår hemsida senast onsdagen den 1 februari kl 12.00.

Deltagartak

Maximalt 300 deltagare

Inställt lopp

Vid inställt lopp på grund av snöbrist, behåller arrangören 25:- av anmälnings-avgiften. Återbetalningsuppgifter anges då via mail.

Nummerlappar

Avhämtas tävlingsdagen i Hestrastugan från 08.00.  Kan även avhämtas dagen innan i Hestrastugan mellan 08.00 och 15.00.

Valla service

Om du vill ha hjälp med vallning vill vi att du anger detta i anmälan.

Låneskidor

Barn som saknar utrustning får låna utrustning utan kostnad. Eftersom vi har begränsat antal låneskidor vill vi att du/ni i anmälan anger om ni önskar låna utrustning. Vi behöver också uppgift om skostorlek.

Upplysningar

Har du frågor kring arrangemanget når du Jan på tel 0768-243357, Toivo 0768-243356 och Morgan på 0703-102498

Övrigt

Ombyte, sjukvård och servering finns i Hestrastugan. Parkering på anvisade platser.