Valberedningen

Valberedningen är i full gång med nomineringar inför föreningens årsmöte den 10 mars.

Vill du var med att utveckla och driva föreningen vidare under kommande år eller vill du nominera en annan medlem till någon av föreningens sektioner eller kommittéer är du varmt välkommen att kontakta valberedningen.

Valberedningen

Joakim Albrektsson (Sammankallande) joakim.albrektsson@gmail.com

Stefan Aroneng stefan.aroneng@edu.boras.se

Hans Olsen hans.olsen@bahnhof.se