Kontaktpersoner

Skidsektion

Ordförande: Toivo Pentonen 033-243355, 0768-243356

Vice ordförande: Jan Flodin 070-8610201

Teknikkurser: Jan Flodin 070-8610201

Klubbtävlingar: Niklas Gunnarsson 033-13 92 68, 0705-693427

Kompetensutveckling: Joakim Albrektsson 070-309 83 95

Skidspår/skidskytte: Henrik Sjöberg 033-24 33 20, 0766-437103

Marknad/sponsorer: Dan Lerström 073-021770

Konstsnögrupp: Olle Hörnlund 033-412119

Kommunikation: Tobias Pentonen 033-24 33 55

Arrangemang:  Toivo Pentonen 033-243355, 0768-243356

Elitkontakt: Kristian Olofsson

Träning

Skidlek: Joakim Albrektsson 070-309 83 95

Ungdomar: Niklas Gunnarsson 033-13 92 68

Junior/senior: John Flodin 070-8258908

 

Skidorientering

Peter Grahn 070-377 99 67

Toivo Pentonen 033-243355, 0768-243356