Kontaktpersoner

Orienteringsverksamheten består av en sektion som har representanter inom varje verksamhetsområde. Under varje verksamhetsområde finns innehåll, strävansmål, delmål för aktuellt år samt arrangemang beskrivet. Handlingsplanen utarbetas av sektionen utifrån medlemmarnas önskemål som framförs på en upptaktsträff i februari och följs upp i november samma år. Det är ett levande dokument som ändras för att utveckla verksamheten.

Orienteringssektion

Ordförande: Martin Karlsson

Vice Ordförande & Elit- & JoS-ansvarig: Stefan Aroneng

Sekreterare & Ekonomiansvarig: Sofia Larsson 

Ungdomsansvarig: Johanna Sundström

Breddansvarig: Martina Johansson

Arrangemangsansvarig: Alice Aroneng

Kart- och markansvarig: Andreas Holmqvist

Hittaut-ansvarig: Jesper Sjögren