Kontaktpersoner

Orienteringsverksamheten består av en sektion som har representanter inom varje verksamhetsområde. Under varje verksamhetsområde finns innehåll, strävansmål, delmål för aktuellt år samt arrangemang beskrivet. Handlingsplanen utarbetas av sektionen utifrån medlemmarnas önskemål som framförs på en upptaktsträff i februari och följs upp i november samma år. Det är ett levande dokument som ändras för att utveckla verksamheten.

Orienteringssektion

Ordförande: Martin Karlsson 070-697 91 99

Vice ordförande: Jan Hilding 070-660 79 33

Sekreterare: Ingela Larsson 070-848 92 37

Ungdom: Martin Hjertberg 0760349444

Junior & Senior: Andreas Holmqvist 070-749 94 88 Stefan Aroneng 0702-835787

Arrangemang: Lisa Wallin 070-473 45 32

Bredd: Alice Aroneng 0705170564

 

 

Övriga kontakter

Kart- och markgrupp: Ulf Bäckström 070-714 80 90

Visionsgrupp: Martin Karlsson 070-697 91 99

Klubbkvällar: Anders Johansson 070-624 19 71

hittaut.nu: Martin Larsson 076-871 80 62

Eventor: Rickard Holmqvist 070-431 07 35

 

Träning

Skogslek: Joakim Albrektsson 070-309 83 95 Ingen skogslek i vår pga brist på ledare

Grön grupp: Anna-Karin Särén 073-0224148

Gul grupp: Fredrik Sundström 070-977 52 95

Violett grupp: Stefan Aroneng 070-283 57 87

Ungdom och vuxen: Lars Helgesson 070-219 20 63

 

Elitgrupp

Elitledare: Stefan Aroneng 070-283 57 87

Coach, dam: Johanna Sundström 073-5130157

Coach, herr: Conny Rantzow 070-580 84 09

Träning: Lars Helgesson 070-219 20 63

Resa och logi: Martin Ahlberger 072-5770077

Press och media: Maria Krafft Helgesson 070-516 02 58

Avtal och partners: Martin Karlsson 070-697 91 99