Optimisterna

Dam/tjejmotion.

Träningsprogram hösten 2017

Vi joggar, går stavgång och längre fram i höst blir det stavträning i backe. Vid varje träning finns en stavgångsgrupp och en jogginggrupp. Samling klockan 18.00 varje måndag i Hestrastugan.

Specialträningar hösten 2017.

Måndagen den 21 augusti har kl 18.00. Upptaktsmöte med träning, dusch och info med fika.

Måndagen den 16 oktober visar Filip Johansson och Kristian Olofsson oss skidteknik i backe.

Måndagen den 11 december har vi julavslutning. Vi hoppas på skidåkning med glöggservering som avslutas med en julsmörgås och fika.

Efter helgerna startar vi uppmed skidåkning måndagen den 8:e januari 2018, vilket fortsätter varje måndag tills tjejvasan 24 februari 2018.Platsen är Hestrastugans konstsnöspår.

Välkomna hälsar Anita Särèn tel 0706-631729 och Ingrid Krafft tel 0703-678949.