JVM-läger Schweiz | Startövning (2015-08-12) JVM-läger Schweiz | Startövning (2015-08-12)