Information kring Hestra IFs aktiviteter med anledning av Covid-19

Information kring Coronavirus Covid-19   Daterad: 2020-03-19

Med anledning av rådande situation orsakad av Coronaviruset och i syfte att minska smittspridningen vill vi uppmana alla våra medlemmar att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Föreningen följer de riktlinjer och rekommendationer som finns hos RF, SOFT samt  Sv. Skidförbundet och kan ändra beslut i vår verksamhet vid behov.

 

Våra träningar kommer att fortsätta som vanligt tills vi får andra direktiv, men med nedan ändringar/förtydliganden:

-Endast friska personer kommer till träningen

-Var noga med hygienen enligt de rekommendationer som finns

-Vi samlas utomhus och avslutar utomhus.

-Kom omklädd till träningen.

-Vi duschar hemma.

-Vår servering kommer hållas stängd tills vidare.

 

LinnéMarschen:

Ställs in i vår men kommer att arrangeras i höst.  Se mer info under linnemarschen.se

 

Deltagande i tävlingar:

Klicka in på respektive sektions flik på hemsidan.

 

För mer information och rekommendationer:

www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

www.svenskorientering.se/forbundsinfo/Policydokumentochinformations-skrifter/Coronavirusetochorienteringen/

www.skidor.com/foljoss/nyhetsflode/aktuelltfranssf/2020/informationangaendecoronaviruset/