Hestraträffen den 8 mars

Trots den dåliga vintern ser det nu ut som att vi ska kunna genomföra årets Hestraträff som planerat men troligtvis på en kortare bana än tänkt. Här hittar du inbjudan till årets Hestraträff: Hestraträffen_2020_V2