Hestrait till 1000

Hestra IF har sprängt en ny gräns – detta i form av att föreningen under den gångna helgen passerat ”drömgränsen” 1000 medlemmar under verksamhetsåret 2017.

Vi har fått några ord med föreningens förste 1000:e medlem. En medlem som starkt knyter an till föreningens 96-åriga historia.

Hestra IF bildades 1921 av ett gäng ungdomar som spelade fotboll på Ebbareds ängar. Föreningens verksamhet har utvecklats och medlemsantalet nådde sin största peak vid 80-talets mitt då Hestra IF kunde räkna in 913 medlemmar i sin medlemsförteckning. Fram till år 2017. Då Walde Stolt firade sin 2-månadersdag med att bli Hestra IF:s förste 1000:e medlem och därmed skrev in sig i historieböckerna.Historiens vingslag gör sig extra starkt påminda då lille Waldes farfars farfar Walde Holmqvist var en föreningens första medlemmar – och tillika en av föreningens första hedersmedlemmar.

Walde är fåordig i sina kommentarer kring detta faktum, men låter via sina föräldrar Frida & Rickard, meddela att hela familjen tycker det är kul att han är den förste Hestrait nummer 1000 och att han ser fram emot att få uppleva sin första sommar som kommer att spenderas främst i naturen kring Borås. Han ser även fram emot att få uppleva några orienteringstävlingar.

Grattis till Walde, en historisk Hestrait!

/Jan Hilding, kansliet