Förändringar i huvudstyrelsen i Hestra IF 

Maria Krafft Helgesson har valt att lämna ordförandeposten i Hestra IF:s styrelse. Maria har varit ordförande för Hestra IF i tre år och drivit många viktiga frågor som stärkt föreningen, inte minst genom sin passion för verksamheten och de idrotter vi utövar. Hestra IF vill framföra ett varmt tack till Maria för hennes engagemang i föreningen. I och med detta kommer Toivo Pentonen, styrelsens vice ordförande, att vara tillförordnad ordförande fram till nästa stormöte (vilket i dagsläget är årsmöte i mars 2019).