Behov av funktionärer

Nästa helg stundar Linnémarschen som är klubbens största återkommande arrangemang. Det ser ut att bli fint vandringsväder och många anmälda redan. Vi hoppas på 4000 startande under helgen. För att genomföra marschen på bästa sätt behöver vi förstärka med funktionärer på några ställen. Har du, hestrait, möjlighet att hjälpa till med detta, eller har du möjlighet att hjälpa till mer än vad du är uppsatt på? Isåfall, kontakta Stefan Aroneng: 0702-835787 eller stefan.aroneng@edu.boras.se Det finns uppgifter såväl på fredag, som lördag och söndag och som passar olika åldrar.