Inbjudan

Inbjudan är nu uppe! Välkommen till Höstrullen! Datum för tävlingen är lördag 10:e oktober 2015, varvlopp på Viared i Borås.

Inbjudan

Höstrullen

Lördagen 10 oktober 2015

 

Klasser:

H/D 15-16        15 km,  H/D 17-20        30 km

H/D 21             30 km,  H/D 21 motion  15 km

H/D 45             30 km,  H 60                   30 km

D 60                  15 km

 

 Bana: Varvbana på Viared, väster om Borås.
Start:

Masstart. Vid behov i grupper av 25 st, första start kl.13.00 Seedning kommer att göras baserat på kända resultat från rullskidtävlingar.

Startplats Bussgatan Borås.

 Nummerlappar Avhämtas klubbvis vid startplatsen senast 30 minuter före start.
Tävlande: Rullskidor (OBS! Materialet i de hjul som är godkända att tävla på skall motsvara respektive tillverkares normalhjul benämnda typ 2) för klassisk åkstil med backspärr. Hjälm och glasögon är obligatorisk. Vi rekommenderar eget I:förband, knä- och armbågsskydd. Sv. Trafiklagstiftning gäller samt SSF regler. Trafikvakter är utplacerade vid väg-korsningar, respektera deras tecken. Kom ihåg Du medverkar på egen risk. På Långa banan (30 km) får endast åkande födda -98 och tidigare deltaga och från Korta banan (15 km) åkare födda -03 och tidigare. Enl. Sv. Skidförbundets regler: B130.1
 Omklädning, servering: Ombyte/dusch i Volvo Bussars lokaler Viared, kom omklädda till starten. Servering finns vid målet. På banan tillhandahålles dryck vid varvningen.
 Priser Hederspriser till de främsta i 30km tävlingsklassen och 15 ungdomsklassen i övriga klasser lottas priser ut till de som tagit sig i mål. Pris utdelning vid serveringen.
Anmälningsavgift: 200: – Långa banan, 150: – Korta bana, faktureras i efterhand till klubbanslutna åkare. Klubblösa åkare kan betala kontant på startplatsen alternativt via inbetalning till Hestra IF bankgiro 974-5522, ange ditt namn och Höstrullen. Ordinare anmälningsavgift t.o.m den 5 oktober därefter tillkommer en efteranmälningsavgift på 100: -
 Upplysningar: Hemsidan:http://www.hestraif.se/arrangemang/hostrullen/ . Toivo Pentonen tel. 033-24 33 55, 0768-24 33 56,