Arbetsdag den 12 september

Dags att starta upp med regelbundna klubbgemsamma arbetsdagar på liknade sätt som vi i Hestra haft förr om åren. Vi har en stor stuga men ändå upplever många att vi inte har bra plats att förvara våra saker på, så det viktigaste denna gång blir att sortera ut saker som vi anser att vi inte behöver mer och som kan slängas/avyttras. Nästa steg blir att systematisera och avdela utrymmen för förvaring av det vi behöver.

Gemensamma arbetsdagar är ett bra sätt för oss att stärka klubbkänslan och med gemensamma krafter hålla stugan/anläggningen i fint skick. Så på med oömma kläder och arbetshandskar så nystartar vi denna breddaktivitet onsdagen den 12 september mellan kl 16.30 och 20.00. Alla välkomna ung som gammal och det är inte nödvändigt att vara med hela tiden!